Bibliografia

 1. Abelson P., Kennedy D. Obesity epidemic. „Science” 2004, 304, s. 1413.
 2. Andrzej Wiśniewski.: Ból. Wydział Psychologii UW 2006/2007
 3. Bogduk N., 2005, Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum, Churchill Livingstone; 4 edition (June 2, 2005)
 4. Cichocka E, Może rozstać się z mrzonkami?, „Gazeta Wyborca”, 2000.
 5. Cichy B., Pawlikowski I., Pietrzak R., Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Warszawa 1999.
 6. Claudio E. Perez.: Chronic back problems among workers. “Statistics Canada, Catalogue 82-003”
 7. Czapiński J., Diagnoza społeczna 2000, raport z badań sondażowych, Warszawa 2000
 8. Dan Cherkin, and Karen J. Sherman, M.P.H.Q.: Conceptualization and Evaluation of an Optimal Healing Environment for Chronic Low-Back Pain in Primary Care. “The Journal of Alternative and Complementary Medicine” Volume 10, Supplement 1, 2004, pp. S-171-S-178
 9. Ellen B. Gold at all: Diet and Lifestyle Factors Associated with Premenstrual Symptoms in a Racially Diverse Community Sample: Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN). “Journal of women’s health” Volume 16, Number 5, 2007 s. 641-656
 10. G Kristjansdottir and H. Rhee.: Risk factors of back pain frequency in schoolchildren: a search for explanations to a public health problem. “Acta Paediatr 91” 2002 s. 849-854
 11. Gareth T. Jones at all: Predictors of Low Back Pain in British Schoolchildren: A Population-Based Prospective Cohort Study. “Pediatrics” Vol. 111 No. 4 April 2003
 12. Gniazdowisk A., „Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne., IMP, Łódź 1990
 13. Hupało Z., Za co płacić szpitalom, „Gazeta Medyczna” nr 10, 2000.
 14. IASP: Klasyfikacja bólu przewlekłego. Grupa Robocza d/s Taksonomii, red. H. Marskey, N. Bogduk, wyd.pol.: red. Dobrogowski J., Wordliczek J., Bromboszcz J., Rehabilitacja Medyczna, Kraków 1999.
 15. Jakubowska H., „Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień”, WSiP, Warszawa 1998
 16. Jaroszkiewicz „Choroba telewizyjna”, w „Nieznany Świat”11/2001
 17. Jens Ivar Brox at all: Evidence-informed management of chronic low back pain with back schools, brief education, and fear-avoidance training. “The Spine Journal” 8 (2008) 28-39
 18. Karen L. Steudel-Numbers, Timothy D. Weaver and Cara M. Wall-Scheffler: Journal of Human Evolution, Volume 53, Issue 2, August 2007, s. 191-196
 19. Kisiel A., Kontrola w interesie pacjenta „Biuletyn Kas Chorych”, 1999 nr 5.
 20. Klein B.P., Roger M.A., Jensen R.C., Sanderson, L.M.: Assessment oj workers compensation claims for back pain/strains. Journal of Occupational Medicine, 26, 443-448, 1984
 21. Kukurba J., Co zmienić? „Służba Zdrowia” 2000,nr 50.
 22. Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians; A Working Document; Information Canada, Ottawa, 1974
 23. Latalski M., Zdrowie Publiczne Akademia Medyczna, Lublin 1999.
 24. Łopusz R., Przed V Zjazdem Izb Lekarskich, „Służba Zdrowia”, nr 27, 2000.
 25. Marek Konarzewski.: Ewolucja otyłości. „Nauka” 4/2006 s. 85-96.
 26. Misińska B., Struktura i zadania Kas Chorych. Materiały szkoleniowe.
 27. Monica Mortimer, Gunnel Ahlberg, and the MUSIC-Norrta” lje study group.: To seek or not to seek? Care-seeking behaviour among people with low-back pain. „Scand J Public Health” 2003; 31: s. 194-203
 28. Nowotny J., 2003, Edukacja i Reedukacja Ruchowa, wydawnictwo Kasper, Kraków
 29. Nowotny J., 2005, Podstawy Fizjoterapii- Wybrane metody Fizjoterapii, wydawnictwo Kasper, Kraków
 30. Nowotny J., 2006, Podstawy Kliniczne Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, wydawnictwo Medipage, Warszawa
 31. Ostrowska A., „Prozdrowotne style życia”, [w] „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, zeszyt nr 10-11
 32. Ostrowska A., „Styl życia a zdrowie”, IFiS PAN, Warszawa 1999
 33. Pike S., „Promocja zdrowia dla wszystkich”, Czelej,1998
 34. Rocznik Statystyczny GUS 1998.
 35. Romanowska D., Stan przewlekły, „Wprost”, 2000.
 36. Solska J., Chory leżąc, „Polityka”, nr 17, 2000.
 37. Stephen May, Faculty Health and Wellbeing, Sheffi eld Hallam University, UK.: Patients’ attitudes and beliefs about back pain and its management after physiotherapy for low back pain. “Physiotherapy Research International” 12(3): s. 126-135 (2007)
 38. Tamar Jacob & Aviva Zeev.: Are localized low back pain and generalized back pain similar entities? Results of a longitudinal community based study. “Disability and Rehabilitation” March 2006; 28(6) s. 369 – 377.
 39. Tymowska K, Diagnoza społeczna i co dalej. „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 51.
 40. Tymowska K, Pacjent i gra interesów, „Nowe Życie Gospodarcze” 1999, nr 27.
 41. Vera Yin Bing Yip PhD MPH GDipEd BAAppSc RN.: New low back pain in nurses: work activities, work stress and sedentary lifestyle. “Journal of Advanced Nursing” 46(4), s. 430-440 (2004)
 42. Walewski P., Raport „Polityka” 2000, nr 10.
 43. Włodarczym C., Reforma opieki zdrowotnej, Kraków 1998.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *