Kwestionariusz ankiety do badania aktywności ruchowej osób starszych

Aktywność ruchowa w mniejszym bądź w większym stopniu jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Stanowi ona kluczowy i integrujący składnik zdrowego stylu życia. Jej niedostatek ale i nadmiar może być przyczyną wielu zaburzeń i zwiększonego ryzyka chorób.

Przeprowadzone badania pozwolą zorientować się jaki jest poziom aktywności ruchowej wśród osób starszych oraz preferowane przez seniorów formy aktywności i jej uwarunkowania.

W związku z powyższym proszę Pana(ią) o wypełnienie ankiety stawiając znak X
w jednym z wyznaczonych miejsc a w miejscach wykropkowanych proszę wpisać odpowiedź.

Ankieta jest anonimowa. Za rzetelne wypełnienie kwestionariusza serdecznie dziękuję.

A.    METRYCZKA

 1. PŁEĆ

Kobieta

Mężczyzna

 1. WIEK

60 – 64 lata

65 – 69 lat

70 – 74 lata

powyżej 74 lat

 1. MASA CIAŁA

prawidłowa

nieznaczna nadwaga (do 10 kg)

znaczna nadwaga (powyżej 10 kg)

 1. WYKSZTAŁCENIE

studia magisterskie

wyższe zawodowe

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe

B. STYL ŻYCIA W PRZESZŁOŚCI

5 . JAKI TRYB ŻYCIA PROWADZIŁ(A) PAN(I) W PRZESZŁOŚCI ?

bardzo aktywny  5

aktywny              4

średnio aktywny 3

mało aktywny                 1

 1. CZY PRACOWAŁ(A) PAN(I) ZAWODOWO ?

tak                                   2

nie                                   0

 1. JAKI BYŁ CHARAKTER PANA(I) PRACY ?

siedzący              1

stojący                 2

mieszany             3

 1. CZY ZWRACAŁ(A) PAN(I) UWAGĘ NA ZDROWY SPOSÓB ODŻYWIANIA ?

tak                                   3

nie                                   0

 1. JAK CZĘSTO SPĘDZAŁ(A) PAN(I) AKTYWNIE RUCHOWO CZAS WOLNY ?

przy każdej nadarzającej się ku temu okazji      4

na prośbę dzieci                                      2

bardzo rzadko                                                    1

wolałem(am) spędzać czas w sposób bierny      0

C.     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA WŚRÓD OSÓB STARSZYCH

 1. JAKIMI ŚRODKAMI LOKOMOCJI SIĘ PAN(I) PRZEMIESZCZA ?

pieszo                                                                 4

rower                                                                  3

środki komunikacji miejskiej                              2

samochód                                                           0

 1. JAK NAJCZĘŚCIEJ SPĘDZA PAN(I) OBECNIE CZAS WOLNY ?

oglądanie telewizji                                             0

czytanie książek                                     1

aktywność domowa (sprzątanie, gotowanie, opieka nad wnukami itp.)          3

uprawianie ogrodu                                                                                            5

uprawianie sportu                                                                                              6

inne (jakie?)

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. JAK CZĘSTO PODEJMUJE PAN(I) AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ ?

codziennie                                  5

kilka razy w tygodniu                 4

rzadko                             1

prawie wcale                               0

 1. Z JAKICH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ KORZYSTA PAN (I) ?

spacer                                                                                         1

taniec                                                                                         2

jazda na rowerze (w tym rower stacjonarny)                            4

gimnastyka (ćwiczenia w domu, w parku lub w zespołach)     3

pływanie                                                                        5

bieg                                                                                            6

 1. JAKIE SĄ POWODY PODEJMOWANIA PRZEZ PANA(IĄ) AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ?

poprawa sprawności funkcjonalnej organizmu              6

pozbycie się nadmiaru masy ciała                                              4

zalecenie lekarza                                                            1

poprawa wyglądu zewnętrznego                                               3

poprawa samopoczucia                                                  5

mocniejszy sen                                                               2

 1. CZY ISTNIEJĄ JAKIEŚ POWODY NIE PODEJMOWANIA PRZEZ PANA(IĄ) AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ?

lenistwo                                                  0

stan zdrowia                                                       5

brak towarzystwa                                               4

preferowanie biernego wypoczynku                  1

brak dostępu do obiektów, sprzętu                    4

brak środków materialnych                                3

nie istnieją takie powody                                   6

 1. UWAŻA SIĘ PAN(I) ZA OSOBĘ, KTÓRA:

ćwiczy systematycznie                                                                                                 5

miała kontakt z wychowaniem fizycznym tylko w szkole, potem nie ćwiczącą, ale nadal przeciętnie sprawną        3

wysiłek fizyczny sprawia dużą trudność z powodu ogólnego osłabienia                    2

z powodu ograniczeń zdrowotnych może ćwiczyć tylko pod kontrolą lekarską         1

 1. CZY ODCZUWA PAN(I) POTRZEBĘ PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ?

tak                                               5

nie                                               0

w niewielkim stopniu      2

18.. CZY KORZYSTA PAN(I) Z USŁUG PORADNI REHABILITACYJNEJ LUB
Z INNEGO RODZAJU POMOCY Z ZEWNĄTRZ ?

nie                       2

tak                       0

 1. WEDŁUG PANA(I) AKTYWNOŚĆ RUCHOWA WYKAZUJE NAJWAŻNIEJSZY ZWIĄZEK Z:

lepszym zdrowiem                                                         5

lepszym samopoczuciem                                                4

utrzymaniem zgrabnej sylwetki                                     2

ma niewielki wpływ na stan zdrowia                            1

nie ma żadnego wpływu na stan zdrowia i urodę         0