Promocja zdrowia

Promocja zdrowia – to proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad zdrowiem w celu jego poprawy, rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia  zarówno psychicznego jak i fizycznego.

Jako pierwszy pojęcia „Promocji zdrowia” użył Henry Sigerist w roku 1945 umieszczając promocję zdrowia jako jeden z głównych filarów medycyny obok:

  • Zapobiegania chorobom
  • Leczenia chorób
  • Rehabilitacji

Koncepcja promocji zdrowia zaczęła się rozwijać      w latach 70. XX wieku. Było to uwarunkowane wieloma przyczynami m.in.:

  • akceptacją holistycznego podejścia do zdrowia, wzrostem zainteresowania zdrowiem pozytywnym i poprawą jakości życia,
  • gotowością ludzi do kierowania swoim życiem, zwłaszcza w społeczeństwach o silnie rozwiniętym konsumpcjonizmie,
  • małą skutecznością tradycyjnej oświaty zdrowotnej,
  • uznaniem, że większość chorób ma związek ze stylem życia jednostek,
  • wzrastającą liczbą dowodów, że poprawa opieki zdrowotnej przy jej wysokich kosztach tylko w niewielkim stopniu wpływa pozytywnie na stan zdrowia społeczeństwa,
  • wzrostem zainteresowania zdrowiem wśród przedstawicieli nauk społecznych,
  • rozwojem badań naukowych w tym zakresie.