Zdrowie

Według konstytucji z 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie jest to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego a także o wymiar duchowy:

  • zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów,
  • zdrowie psychiczne – a w jego obrębie:
  • zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,
  • zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia,
  • zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi,
  • zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych jest to zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Zdrowie w medycynie jest określane jako „homeostaza” czyli stan wewnętrznej równowagi. W medycynie niekonwencjonalnej zdrowie określa się jako ogólny stan dobrego samopoczucia.